31/10/10

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Η ΕΜΕΙΣ Η ΧΑΟΣ!!!!


Τελικά το ακούσαμε κι αυτό : Ή υπερψηφίζουν οι Έλληνες πολίτες την αδιέξοδη πολιτική της Κυβέρνησης Παπανδρέου , ή οδηγείται η Χώρα σε Εθνικές εκλογές!!!
Ακόμη και ο Μπερλουσκόνι θα ζήλευε την επιχειρηματολογία Παπανδρέου!
Αντί να εκβιάζει πολιτικά αυτή η Κυβέρνηση και να δημιουργεί διλήμματα στους Έλληνες πολίτες , που βιώνουν δύσκολες στιγμές εξ αιτίας της αδυναμίας της,να δώσει τη χαμένη ελπίδα , θα έπρεπε να δουλέψει περισσότερο και να αφουγκρασθεί τις ανάγκες της κοινωνίας !
Με τον τρόπο αυτό, το μόνο που καταφέρνει να κάνει ,είναι να οδηγήσει σε πλήρη απαξίωση την πολιτική ζωή του τόπου και να συσσωρρεύσσει επιπλέον προβλήματα στην ήδη υπάρχουσα ασθενική μας οικονομία!
Σ΄αυτές τις αυτοδιοικητικές εκλογές οι Έλληνες πολίτες λοιπόν, πρέπει να δώσουν μηνύματα αντίστασης και να καταψηφίσουν τους εκλεκτούς της Κυβερνητικής πλειοψηφίας, διότι αν δεν γίνει αυτό ,αν δηλαδή δεν πάρει το μήνυμα ο κ.Παπανδρέου ότι φτάνει πιά , μας περιμένουν πολύ δύσκολες ημέρες!!!

30/10/10

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ


Πολλαπλά πλεονεκτήματα με την ανάπτυξη του οικολογικού τουρισμού
H έλλειψη στη χώρα μας ενός θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη του «πράσινου» τουρισμού, όπως άλλως καλείται ο οικοτουρισμός, αποτελεί περιοριστικό και ανασταλτικό παράγοντα. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να εφαρμοστεί μια ενιαία περιβαλλοντική πολιτική.


Tης ANTΩNIAΣ MΠOYZA - KΩNΣTANTEΛΛOY ΠPOEΔPOY THΣ NOMAPXIAKHΣ EΠITPOΠHΣ TOYPIΣTIKHΣ ΠPOBOΛHΣ ΤΗΣ NOMAPXIAΣ MEΣΣHNIAΣ

H ανάπτυξη του τουρισμού θα πρέπει να σέβεται και να συμβαδίζει με τις εθνικές, τοπικές, πολιτισμικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές ιδιαιτερότητες και συνθήκες. H ανάπτυξη του οικολογικού τουρισμού προσφέρει πολλαπλά πλεονεκτήματα για την προστασία του περιβάλλοντος, την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη και την παραμονή του πληθυσμού σε μία συγκεκριμένη περιοχή.

Σχετικά με τη Mεσσηνία, θα μπορούσαμε να δούμε μία κάποια διεύρυνση της παλέτας των προσφερομένων τουριστικών προϊόντων, κοντά στο βασικό αντικείμενο που είναι «ήλιος, ακτές, θάλασσα» που δέχεται τις μεγάλες πιέσεις από τον διαρκώς εντεινόμενο διεθνή ανταγωνισμό. Nα δούμε τον οικοτουρισμό σαν συμπλήρωμα του βασικού τουρισμού, σαν ευεργετική υποστήριξή του και όχι σαν ανταγωνιστικό παράγοντα.

H έλλειψη στη χώρα μας ενός θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη του «πράσινου» τουρισμού, όπως άλλως καλείται ο οικοτουρισμός, αποτελεί περιοριστικό και ανασταλτικό παράγοντα. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να εφαρμοστεί μια ενιαία περιβαλλοντική πολιτική, που θα μπορέσει από τη μια να αμβλύνει τα όποια νομικά προβλήματα και από την άλλη να τονώσει την τουριστική δραστηριότητα στον τόπο μας.

Στόχος
Στόχος της Περιβαλλοντικής Πολιτικής θα πρέπει να είναι η αρμονική ένταξη των τουριστικών δραστηριοτήτων στο φυσικό περιβάλλον μέσω της αποφυγής και της αποτελεσματικής διαχείρισης των περιβαλλοντικών πιέσεων που δημιουργούν. O στόχος αυτός θα επιτευχθεί με τις εξής δράσεις:

Aποτελεσματικότερη διαχείριση του μαζικού τουρισμού, με έμφαση σε προγράμματα περιβαλλοντικής διαχείρισης που θα αποσκοπούν στη μείωση των πιέσεων στους τοπικούς φυσικούς πόρους όπως στο πόσιμο νερό, μέσω της υιοθέτησης μέτρων για την εξοικονόμηση και ανακύκλωση του νερού ή στην ενέργεια, μέσω της εξοικονόμησης και της προώθησης των AΠE. Kατά προτεραιότητα επίσης πρέπει να αντιμετωπισθεί το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων.

Διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, με έμφαση στην ανάπτυξη του οικοτουρισμού που προβάλλει ως βασική αξία το σεβασμό και όχι απλά την εκμετάλλευση του φυσικού περιβάλλοντος. Eπίσης, ο αγροτουρισμός και ο συνεδριακός τουρισμός αποτελούν περισσότερο ήπιες τουριστικές δραστηριότητες που δίνουν και τη δυνατότητα διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου. Aνάπτυξη τουριστικών υποδομών, με στόχο την προσέλκυση και καλύτερη εξυπηρέτηση των τουριστών και γνώμονα τη συμβατότητά τους με το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.

Προϋπόθεση είναι η ενεργός συμμετοχή και διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς. Aν ο μαζικός τουρισμός στη Mεσόγειο και την Eλλάδα συνδέθηκε με την καίρια συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη άλλα και την έντονη, κάποτε, υποβάθμιση των τουριστικών προορισμών, ο λεγόμενος «αειφορικός ή ήπιος τουρισμός» συνδέθηκε με την προσδοκία να επιτύχει την τομή ανάμεσα στην ανάπτυξη, αφενός, και την τήρηση της τουριστικής φέρουσας ικανότητας, αφετέρου.

Στόχος τους είναι η βιώσιμη (ή αειφορική) τουριστική ανάπτυξη. H αειφορικότητα αφορά όχι μόνο τη διατήρηση του περιβάλλοντος αλλά και τη βιωσιμότητα του τουρισμού ως τομέα επιχειρηματικής δράσης. Για να αποτελέσει παράγοντα ανάπτυξης, επί παραδείγματι, ο τουρισμός σε μια περιοχή, πρέπει να υπάρχει ένα ελάχιστο όριο υποδομών και υπηρεσιών. Aν η υπόθεση της αειφορικότητας κρινόταν μόνον από την ποιότητα των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος, γενικότερα, θα ήταν εύκολο να βρεθεί ένας «μαγικός αριθμός» επισκεπτών που μπορεί να δεχτεί ένας τόπος. H διαθεσιμότητα νερού, λ.χ., θα μπορούσε να καθορίσει το όριο αυτό.

O τουρισμός, όμως, πρέπει να είναι βιώσιμος και ως πεδίο επιχειρηματικής δράσης γι’ αυτό χρειάζεται και ένα ελάχιστο όριο ανάπτυξης. H Mεσσηνία είναι μια περιοχή που έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να ελέγξει τη τουριστική ανάπτυξη. Yπάρχουν προοπτικές ανάπτυξης και προβολής της περιοχής ως προορισμό τουριστών που επιδιώκουν βαθύτερη σχέση με το φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον της περιοχής και όχι «κατανάλωση του ήλιου και της θάλασσας». Xρειάζεται, όμως, συνειδητή επιλογή από τοπική κοινωνία αυτού του μοντέλου, κατάλληλος σχεδιασμός για τη μακροχρόνια διατήρηση του πλούτου, καθώς και αναζήτηση νέων δρόμων βιώσιμου τουρισμού. Στη Mεσσηνία έχουν αναπτυχθεί κυρίως δυο είδη περιβαλλοντικού τουρισμού:


Aγροτουρισμός - Oικοτουρισμός
O ανεξάντλητος φυσικός πλούτος της Mεσσηνίας αποτελεί το βασικό συστατικό της ανάπτυξης του Aγροτουρισμού-Oικοτουρισμού στην περιοχή. Όποιος επιθυμεί να έρθει σε επαφή με τη φύση, τη ζωή σ΄ αυτήν, την τοπική γαστρονομία, ή τις αγροτικές ασχολίες, μπορεί να επισκεφθεί τη μεσσηνιακή ύπαιθρο.

Στο νομό μας τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει μια σημαντική προσπάθεια για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού-οικοτουρισμού. Έτσι, ο επισκέπτης μπορεί να βρει καταλύματα παραδοσιακού τύπου στα χωριά του Tαϋγέτου, της Mάνης, της Nέδας και σε άλλες περιοχές της ορεινής ενδοχώρας. O Tαΰγετος, ο ποταμός Πάμισος, η Nέδα, τα φαράγγια του Bυρού, του Pιντόμου και του Nέδονα προσφέρονται για όποιον επιθυμεί να ανανεώσει τη σχέση του με τη φύση και να συμμετάσχει σε αγροτικές δραστηριότητες. Tο φυσικό περιβάλλον που κρύβεται στους λόφους των νησιών της Mεσσηνίας, Σχίζα, Σαπιέντζα, Aγία Mαριανή, Πρώτη, Σφακτηρία και Bενέτικο δίνει τη δυνατότητα για την εξερεύνηση και τη γνωριμία με τα απειλούμενα οικοσυστήματα και είδη της φύσης.


Oρειβατικός - Πεζοπορικός τουρισμός
O ορειβατικός-πεζοπορικός τουρισμός είναι μια άλλη μορφή εναλλακτικού τουρισμού που αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια στη Mεσσηνία, καθώς στο νομό βρίσκονται αρκετά φυσικά τοπία, με σημαντική βιοποικιλότητα, τα οποία ικανοποιούν τις προσδοκίες όσων λατρεύουν την ορειβασία και την πεζοπορία. O επισκέπτης της Mεσσηνίας μπορεί να ακολουθήσει διαδρομές διαφορετικού βαθμού δυσκολίας στην περιοχή του Tαϋγέτου ή σε άλλες περιοχές της ενδοχώρας όπως στο φαράγγι της Nέδας.

28/10/10

ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΣ ΜΠΟΥΖΑ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ


Αθηναϊκή εφημερίδα "ΗΜΕΡΗΣΙΑ" της 28 Οκτωβρίου 2010
- Άρθρο της Αντωνίας Μπούζα-Κωνσταντέλου- για τον οικολογικό τουρισμό ,τις δυνατότητες και τις πρωτοβουλίες που πρέπει ν΄αναπτυχθούν στη Μεσσηνία ,για να πετύχουμε το στόχο της τουριστικής ανάπτυξης, σεβόμενοι την αειφορία! Ελπίζω φίλοι μου, να το διαβάσατε!!!

25/10/10

Αντωνία Μπούζα-Υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος με το Δημήτρη ΔράκοΠαρακάτω μπορείτε να ακούσετε το ραδιοφωνικό σποτάκι της εκλογικής μου μάχης

23/10/10

ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ ΔΡΑΚΟΥ

REPORT24
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ Ανατροπή για Δράκο με 4% να περνάει μπροστά….
October 23, 2010
Η μεγάλη ανατροπή φαίνεται να πραγματοποιείται τελικά στην Περιφέρεια της Πελοποννήσου με την νέα επίσημη δημοσκόπηση που δημοσιέυτηκε σήμερα.
Ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Δράκος παίρνει κεφάλι με 4 μονάδες διαφορά έναντι του Πέτρου Τατούλη στο σύνολο της Περιφέρειας ενώ στην Μεσσηνία η διαφορά υπέρ του Δράκου δεν είναι ουτε 5 αλλά ουτε και 10…. …είναι στις 20,9 μονάδες.!!!
Όλα αυτά 14 ημέρες πρίν τις εκλογές και όπως όλα δείχνουν η Πελοπόννησος δεν θα χάσει την πολιτική της ταυτότητα όπως πίστευαν πολλοί.
Με αυτά λοιπόν τα νέα στοιχεία αλλα και με τα υπόλοιπα που θα ανακοινωθούν σύντομα και για τους άλλους νομούς μιλάμε για την πλήρη ανατροπή και για μια μεγάλη νίκη του Δημήτρη Δράκου ο οποίος οργώνει και σπέρνει ολόκληρη την Πελοπόννησο για να καρπίσει η νίκη του συνδιασμού του στις επερχόμενες εκλογές.

22/10/10

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Νίκη του Δημήτρη Δράκου μέσα στην Τρίπολη, στην έδρα του Πέτρου Τατούλη


Νέα και Ειδήσεις από Report24

Νίκη του Δημήτρη Δράκου μέσα στην Τρίπολη, στην έδρα του Πέτρου Τατούλη


Η συγκέντρωση του υποψήφιου με το χρίσμα της ΝΔ Περιφερειάρχη Πελοποννήσου μέσα στην Τρίπολη ξεπέρασε κάθε προσδοκία, αφού συγκρινόμενη με την αντίστοιχη που έκανε ο υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ, στον ίδιο ακριβώς χώρο, το αμφιθέατρο του Πνευματικού Κέντρου, δυο βδομάδες πριν, κρίνεται πολυπληθέστερη και με πιο ενθουσιώδη παλμό.
Εκατοντάδες Τριπολιτσιώτες και Αρκάδες που παραβρέθηκαν (κάποιοι μιλάνε για εφτακόσιους, οκτακόσιους ή και παραπάνω) έμειναν εντυπωσιασμένοι από τον όγκο της συγκέντρωσης, ενώ δεν έκρυβαν στις μεταξύ τους συνομιλίες ότι τέτοια προσέλευση δεν είχε σε καμιά περίπτωση ο Τατούλης.
Με θερμές εκδηλώσεις έγινε δεκτή από το πλήθος και η ομιλία του Δημήτρη Δράκου που είχε ως θέμα την περιγραφή του οράματός του για μία ΔΥΝΑΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ, που είναι και η ονομασία του συνδυασμού του. Χαιρετισμό εκ μέρους του προέδρου της ΝΔ Αντώνη Σαμαρά απέδωσε ο αντιπρόεδρος του κόμματος Δημήτρης Αβραμόπουλος, ενώ ο άλλος αντιπρόεδρος Σταύρος Δήμας, επεσήμανε την αξία και την πληρότητα του προγράμματος του συνδυασμού.
Το πολιτικό περιβάλλον μέσα στο οποίο γίνονται οι φετινές αυτοδιοικητικές εκλογές, ανάπτυξε με δική του ομιλία ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ και βουλευτής Αρκαδίας Ανδρέας Λυκουρέντζος.
Η συγκέντρωση του Δράκου ήταν το δεύτερο χτύπημα που δέχτηκε ο Τατούλης μέσα δυο μέρες, αφού προχθές δέχτηκε σφοδρή επίθεση με πρωτοφανείς πολιτικούς μύδρους από το Γιώργο Μπαρούτσα, δήμαρχο Τρικολώνων και προβεβλημένο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στην Αρκαδία.

21/10/10

ΔΥΝΑΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ


Στην Τρίπολη σήμερα (21-10-2010) θα παρουσιασθεί ο συνδυασμός ΔΥΝΑΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ με υποψήφιο Περιφερειάρχη το ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΡΑΚΟ, καθώς και οι θέσεις του συνδυασμού μας για την Πελοπόννησο .
Τις δυνατότητες αναπτυξιακής προοπτικής, τις προτεραιότητες , τις κατευθύνσεις και το όραμά μας για το μέλλον του τόπου μας.
Δυνατή Πελοπόννησος λοιπόν με έμπειρους αυτοδιοικητικούς στο τιμόνι , με όρεξη ,μεράκι , εντιμότητα , προοπτική για ένα καλύτερο αύριο !

18/10/10

ΟΨΙΜΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ


Πραγματοποιήθηκαν στην Καρδαμύλη και στην Κυπαρισσία Μεσσηνίας με πρωτοβουλία του τοπικού συμβουλίου Ν.Μεσσηνίας του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης ΠΑΣΟΚ αντίστοιχες ημερίδες με θέμα "Μεσσηνία-ανάπτυξη ποιοτικού τουρισμού".
Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σοβαρό θέμα που άπτεται της ανάπτυξης του τόπου μας, δίνει θέσεις εργασίας σε πολλούς εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα,ενισχύει και ενδυναμώνει τη Μεσσηνία και συγχρόνως προωθεί και τον πρωτογενή τομέα .
Χαίρομαι που επιτέλους οι εκπρόσωποι της Κυβερνώσας παράταξης, κατάλαβαν τη σημασία και τη σπουδαιότητα της ανάπτυξης του ποιοτικού τουρισμού και της προώθησης έτι περαιτέρω του τουρισμού στον πανέμορφο τόπο μας.
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας με μπροστάρηδες το Νομάρχη Μεσσηνίας Δημήτρη Δράκο και την Πρόεδρο της Ν.Ε.Τ.Π.Μεσσηνίας Αντωνία Μπούζα με τις μεγάλες προσπάθειες που κατέβαλαν ενίσχυσαν το τουριστικό προφίλ του Νομού μας, αναδεικνύοντας όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματά μας , με θετικά αποτελέσματα παρά την περίοδο της μεγάλης κρίσης για άλλους προορισμούς ακόμη και όμορων Νομών.
Η ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες είναι για τη Μεσσηνία η αιχμή του δόρατος και με βάση αυτή την παραδοχή προωθείται καμπάνια ενημέρωσης των πολιτών με τίτλο "Η Μεσσηνία είμαστε εμείς".
Αυτό που η Μεσσηνία επιζητά από τους Κυβερνητικούς παράγοντες είναι να συνδράμουν αυτή την προσπάθεια και όχι να αρκούνται μόνο σε επικοινωνιακές ημερίδες λίγο πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές ,προκειμένου να ενισχύσουν τους υποψηφίους του συνδυασμού του κ.Τατούλη ,που στηρίζει η Κυβερνώσα παράταξη.
Εναγωνίως επιζητούσαμε το ενδιαφέρον και τη συνδρομή τους το προηγούμενο διάστημα, ακόμη και την κατάθεση προτάσεων,προκειμένου να βοηθήσουμε τον τόπο μας ακόμη περισσότερο, αλλά βλέπουμε πως τους αρκούν μόνο ημερίδες προώθησης υποψηφίων.
Η καινοτομία , οι ξεχωριστές δράσεις , το ενδιαφέρον και η αγάπη για τη Μεσσηνία , βοήθησαν αυτή τη δύσκολη εποχή τον τόπο μας και με μεγαλύτερη όρεξη και μεράκι θα συνεχίσουμε και την επόμενη περίοδο .Το αξίζει ο τόπος μας, το αξίζει η Μεσσηνία, το αξίζει η Πελοπόννησος!!!

16/10/10

ΔΥΝΑΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΡΑΚΟ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΣ ΜΠΟΥΖΑ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ - ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ν.Ε.Τ.Π. ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
13/10/10

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ Η ΑΠΛΩΣ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ?


Ένα ακόμη πλήγμα στα οικονομικώς αδύναμα Ελληνικά νοικοκυριά φέρνει η αναποτελεσματικότητα των αρμοδίων Υπηρεσιών και ιδιαίτερα του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο χρωστά χρήματα στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών .
Εξ ΄αιτίας αυτού του γεγονότος ,δεν δίνεται η διευκόλυνση στις μετακινήσεις των πρωτοετών φοιτητών,δηλ. με το φοιτητικό πάσο, που ιδιαίτερα αυτή την περίοδο της δεινής οικονομικής κατάστασης της Χώρας μας αποτελεί, ένα πολύ μικρό βοήθημα στα πολλά έξοδα που έχουν να αντιμετωπίσουν.
Στην Καλαμάτα οι πρωτοετείς φοιτητές αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα.
Καλούμε επιτέλους το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας , να σκύψει στα προβλήματα των φοιτητών και κατ΄επέκταση των Ελληνικών οικογενειών και να επιλύσει άμεσα αυτή τη δυσλειτουργία.

12/10/10

Η ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΕΤΥΧΕ ΤΟ ΣΤΟΧΟ ΤΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ


Η συστηματική και εργώδης προσπάθεια του Νομάρχη Μεσσηνίας Προέδρου της ΕΝΑΕ και υποψηφίου Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Δράκου, αλλά και των αρμοδίων υπηρεσιών που προϊσταται,έφεραν το θετικό αποτέλεσμα για το Λύκειο Φιλιατρών.
Ένα έργο που διεκδίκησε σθεναρά η Νομαρχία Μεσσηνίας όπου παρά τις δυσκολίες που προέκυψαν από τη διαφοροποίηση σε σχέση με ισχύον σύστημα της μελέτης που είχε κατατεθεί, εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου αποπεράτωσης του Λυκείου Φιλιατρών προϋπολογισμού 2,7 εκατομ. ευρώ .
Το έργο αυτό είναι το πρώτο σχολικό κτίριο σε ολόκληρη την Περιφέρεια Πελοποννήσου που εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ και εγκρίθηκε η δημοπράτησή του.
Η εμπειρία και η ικανότητα διεκδίκησης του Νομάρχη Μεσσηνίας Δημήτρη Δράκου , οδήγησαν σε αυτή την ικανοποιητική εξέλιξη.
Επειδή ακούστηκαν φωνές υποτίμησης της προσπάθειας αυτής , θα ήθελα να τονίσω πως το ενδιαφέρον της παρούσας Νομαρχιακής Αρχής για τη σχολική στέγη είναι εμφανής -200 νέες σχολικές αίθουσες παραδόθηκαν για χρήση- και η γνώση και η εμπειρία του Δημήτρη ΔΡΑΚΟΥ ,είναι πολύτιμη για την περαιτέρω πορεία της Β΄βάθμιας αυτοδιοίκησης.
Ο νέος θεσμός απαιτεί ανθρώπους που αφουγκράζονται τις ανάγκες της κοινωνίας και έχουν σχέδιο , γνώση και όραμα για ένα καλύτερο αύριο για όλη την Πελοπόννησο!

Απο την Μεσσηνία αρχίζει και πάλι η “επανάσταση” με Δρακο…Πλήθος κόσμου κατέκλυσε το Πνευματικό κέντρο της Καλαμάτας οπου έγινε η παρουσίαση του συνδυασμού της Μεσσηνίας “Δυνατή Πελοπόννησος” του Υποψήφιου Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Δράκου.
Με εναν Δράκο γνωστό για το δυνατό παράστημά του να συγκινεί πάνω απο 1200 άτομα και να παρουσιάζει έναν πολύ δυνατό συνδυασμό με υποψήφιο Αντιπεριφερειάρχη τον Αντινομάρχη Μεσσηνίας και τεως πρόεδρο της ΝΟΔΕ Σωτηρη Παναγιωτόπουλο.

Ανάμεσα στους 21 υποψήφιους Περιφερειακούς Συμβούλους, είναι και η ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΟΥΖΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ Νομαρχιακή Σύμβουλος και Πρόεδρος της Ν.Ε.Τ.Π.Μεσσηνίας.

11/10/10

ΔΥΝΑΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Σήμερα (11-10-2010) και ώρα 7μμ θα γίνει η παρουσίαση των υποψηφίων του συνδυασμού ΔΥΝΑΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ με υποψήφιο Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, το ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΡΑΚΟ στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας .
Περιμένουμε όλους τους φίλους μας,που όλο αυτό το διάστημα, μας δείχνουν την αγάπη τους και μας εκφράζουν την εμπιστοσύνη και τη στήριξή τους!
ΔΥΝΑΤΑ λοιπόν για την Πελοπόννησο , με ανθρώπους άξιους, γνώστες των προβλημάτων του τόπου , με εμπειρία και διάθεση για προσφορά/
Για να πετύχουμε η Πελ-νησος να κάνει το αναπτυξιακό άλμα που έχει ανάγκη και που συγκεκριμένες πολιτικές της το στέρησαν.

9/10/10

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Οι αρμοδιότητες των Νομαρχιακών Αυτοδιοίκησεων , είναι σαφείς και καθορισμένες.
Το ομιχλώδες τοπίο της δημόσιας Διοίκησης στην Ελλάδα, έχει δημιουργήσει σύγχιση στους ΄Ελληνες πολίτες , οι οποίοι, έχοντας ψηλά στη συνείδησή τους, το Νομαρχιακό θεσμό, θεωρούν πως οι Νομαρχίες είναι υπεύθυνες για τα πάντα σε ένα Νομό.
Ο πολυκερματισμός αυτός των αρμοδιοτήτων , είναι και ως ένα μεγάλο βαθμό το αίτιο της όποιας δυσκολίας στην εκτέλεση των δημοσίων έργων, της υλοποίησης πολιτικών ανάπτυξης και κοινωνικής μέριμνας .
Η εμπλοκή της Α΄βαθμιας αυτοδιοίκησης και του κεντρικού κράτους δημιουργεί συνθήκες ασφυξίας και αγανάκτησης πολλές φορές στους πολίτες , οι οποίοι δεν γνωρίζουν τους πραγματικά αρμοδίους και χάνονται στους διαδρόμους των διαφόρων υπηρεσιών όταν ζητούν να προωθήσουν κάποιο αίτημα για τις τοπικές κοινωνίες.
Για να ξεκαθαρίζουμε λοιπόν τα πράγματα.Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση έχει συγκεκριμένες και ξεκάθαρες αρμοδιότητες.Τα έργα οδοποϊίας που είναι και το πιό καίριο θέμα, δεν είναι όλα αρμοδιότητας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.Υπεύθυνοι ακόμη για αυτά είναι οι Δήμοι και το Υπουργείο Χωροταξίας και Δημ έργων.Για τα αγροτικά προϊόντα (καθορισμό τιμών,επιδοτήσεις, αποζημιώσεις κ.λ.π.},υπεύθυνο είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ,για τις μεταφορές το αντίστοιχο υπουργείο κ.λ.π.
Η Νομαρχία έχει την εύθύνη της διεκδίκησης για τις τοπικές κοινωνίες και της παρουσίασης μελετών προκειμένου να ενταχθούνδιάφορα έργα σε χρηματοδοτικά προγράμματα και να υλοποιηθούν.
Αυτά τα αναφέρω , διότι πρέπει να αρθούν οι παρεξηγήσεις τις οποίες συντηρούν κάποιοι για να κρύψουν την κυβερνητική αδράνεια και απραξία.
Ναι η Κεντρική εξουσία , οι εκάστοτε κυβερνήσεις έχουν την τελική ευθύνη για την ανάπτυξη ενός τόπου.
Ας απευθυνθούμε λοιπόν για όλα αυτά στους καθ΄ύλην αρμόδιους .
Τους εκπροσώπους μας στο Ελληνικό κοινοβούλιο και ας τους θέσουμε τα ερωτήματα που τώρα θέτουμε αλλού.

8/10/10

ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ


Προσπάθεια να εμφανιστεί ως ανεξάρτητη μία καθαρά κομματική επιλογή του ΠΑΣΟΚ, όπως αυτή του κ.Τατούλη για την περιφέρεια Πελοποννήσου,έκανε σήμερα στέλεχος του συνδυασμού του , χαρακτηρίζοντας τις άλλες επιλογές , ως παρωχημένες, αποτυχημένες κι αναχρονιστικές.
Σεβόμενοι τους πολίτες αυτού του τόπου , πρέπει επιτέλους ορισμένοι να σταματήσουν να τους υποτιμούν και να χαρακτηρίζουν ως ανεξάρτητη τη συγκεκριμένη υποψηφιότητα η οποία καταφανώς έχει όλα τα χαρακτηριστικά της κομματικής υποτέλειας.
Οι "μεταλλαγμένοι" πολιτικοί ,αναγνωρίζονται και καταδικάζονται από την πλειοψηφία των πολιτών.
Ας το θυμηθούν , γιατί θα τους χρειαστεί!

7/10/10

ΠΕΡΙΟΔΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΣ ΜΠΟΥΖΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ


Στους δήμους Αυλώνος και Δωρίου , θα περιοδεύσει σήμερα Πέμπτη 7-10-2010 η Νομαρχιακή Σύμβουλος , Πρόεδρος της Ν.Ε.Τ.Π.και υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος , ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΟΥΖΑ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ, με το συνδυασμό ΔΥΝΑΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ με υποψήφιο Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, το Δημήτρη ΔΡΑΚΟ .
Στις 6.30 μμ θα βρίσκεται στο Σιδηρόκαστρο
7.30 μμ στο Καλό Νερό , στη συνέχεια στο Δώριο στην Κόκλα και στο Βασιλικό.
Στη συνέχεια θα ευρίσκεται στο εκλογικό Κέντρο του συνδυασμού ΔΥΝΑΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
στην Καλαμάτα.-

5/10/10

ΣΕ ΕΝΤΟΝΟ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑ Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΕΡΟΠΑΓΙΤΟΥ ΣΤΟΥΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΥΣ


Η παρουσία πολλών υποψηφίων για τις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές ήταν έντονη στον εορτασμό του Αγίου Διονυσίου Αεροπαγίτου στην πόλη των Γαργαλιάνων, την περασμένη Κυριακή.
Το παρόν έδωσε και Νομάρχης Μεσσηνίας και Πρόεδρος της ΕΝΑΕ Δημήτρης Δράκος, ο οποίος έγινε δέκτης θερμών εκδηλώσεων και αγάπης από τους πολίτες.
Μαζί του ήταν και ο υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης Σωτήρης Παναγιωτόπουλος και πολλοί υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι.
Στις εκδηλώσεις παραβρέθηκε και η Νομαρχιακή Σύμβουλος και Πρόεδρος της Ν.Ε.Τ.Π.,αλλά και υποψήφια περιφερειακή Σύμβουλος με το Δημήτρη Δράκο ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΟΥΖΑ.

3/10/10

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ


Πολιτικά μηνύματα , πέραν της υποστήριξης των αυτοδιοικητικών θέσεων των συνδυασμών, θα εξαχθούν από την έκβαση των περιφερειακών εκλογών.
Οι Έλληνες πολίτες που οδηγήθηκαν από λάθος πολιτικές της σημερινής κυβέρνησης στα όρια της φτώχειας , που έγιναν δέσμιοι του ΔΝΤ και της Τρόϊκας, που εξαπατήθηκαν από τον πρωθυπουργό , που έταζε ψέματα ,λέγοντας ότι και χρήματα υπάρχουν και σχέδιο έχει για να ξεφύγουμε από την κρίση,ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΕΝΑ ΗΧΗΡΟ ΜΗΝΥΜΑ .
Να καταψηφίσουν τους κυβερνητικούς εκλεκτούς στην αυτοδιοίκηση, που συμφωνούν και στηρίζουν αυτές τις αντιλαϊκές πολιτικές!!!
Να στηρίξουν καθαρά αυτοδιοικητικές προτάσεις , που δεν χρησιμοποιούν ως δεκανίκι την αυτοδιοίκηση για να επανέλθουν στην κεντρική πολιτική της Χώρας!
Να καταψηφίσουν τον εκλεκτό του ΛΑ.Ο.Σ. και του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην περιφέρεια Πελοποννήσου και να υποστηρίξουν τον άνθρωπο που χρόνια αγωνίζεται στην αυτοδιοίκηση τον υποψήφιο περιφερειάρχη Δημήτρη Δράκο.

«Η πρόταση της ΝΔ διέξοδος από την κρίση»


Από parapolitika.gr
Η μοναδική διέξοδος από τη σημερινή κρίση είναι η οικονομική πρόταση της ΝΔ, τόνισε ο πρόεδρος του κόμματος Αντώνης Σαμαράς, και κάλεσε την κυβέρνηση να την αξιοποιήσει, γιατί η πολιτική του μνημονίου δεν οδηγεί στη λύση.

Στην ομιλία του, σε σύσκεψη με αυτοδιοικητικά στελέχη της ΝΔ στο νομό Φλώρινας, ο κ. Σαμαράς μίλησε για τα προβλήματα τη περιοχής, όπως του τα παρουσίασαν οι εκπρόσωποι των φορέων, με τους οποίους συναντάται τις δυο τελευταίες μέρες και κατηγόρησε την κυβέρνηση, ότι έχει εγκαταλείψει τη δυτική Μακεδονία, με αποτέλεσμα τα προβλήματα αυτά να πολλαπλασιάζονται.

Επεσήμανε, ότι πρέπει να υπάρξουν πολιτικές στήριξης της παραγωγής των προϊόντων της περιοχής, όπως τα φασόλια κ.α. και έκανε αναφορά στο πρόβλημα της ανεργίας που μαστίζει και τους τέσσερις νομούς της δυτικής Μακεδονίας.

"Το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο κυριαρχεί στη ζωή αυτού του τόπου είναι δυστυχώς η ανεργία. Είναι δηλαδή, η έλλειψη χαμόγελου, η εθνική κατάθλιψη που μπαίνει σε κάθε σπίτι και που απειλεί το κάθε νέο παιδί. Αυτόν τον κατηφορικό δρόμο εμείς θέλουμε να τον ανατρέψουμε", τόνισε ο κ. Σαμαράς.

1/10/10

Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ


Ο Δήμαρχος Καλαμάτας Παναγιώτης ΝΙΚΑΣ και εκ νέου υποψήφιος Δήμαρχος Καλαμάτας, επισκέφθηκε σήμερα (1-10-2010)τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, συνοδευόμενος από συνεργάτες του και υποψηφίους του συνδυασμού του.
Εκεί τον περίμεναν εκπρόσωποι και συνεργάτες του Νομάρχη Μεσσηνίας και υποψήφιου Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Δράκου, οι οποίοι τους καλωσόρισαν και τους ευχήθηκαν καλή επιτυχία!

Από την επίσκεψή τους στο γραφείο της κ.Μπούζα Αντωνίας

Η ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΟΥΖΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΣΣΗΝΙΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ


Σειρά επισκέψεων σε διάφορες περιοχές της Μεσσηνίας,είχε η Νομαρχιακή Σύμβουλος -Πρόεδρος της Ν.Ε.Τ.Π. και υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΟΥΖΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ, με το συνδυασμό ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ του Δημήτρη ΔΡΑΚΟΥ,όπου βρέθηκε κοντά σε φίλους και υποστηρικτές του συνδυασμού, οι οποίοι εξέφρασαν την χαρά τους και την αμέριστη συμπαράστασή τους στην προσπάθεια για την ανάδειξη των καθαρά αυτοδιοικητικών προτάσεων του Δημήτρη Δράκου και την επίλυση των προβλημάτων της περιφέρειας .

Τόσο ο υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης Σωτήρης Παναγιωτόπουλος ,όσο και άλλα στελέχη του συνδυασμού , άκουσαν μετά προσοχής τα αιτήματα των πολιτών , αφουγκράσθηκαν την ανησυχία τους για τις οικονομικές εξελίξεις και την φορομπηχτική πολιτική που ακολουθεί η Κυβέρνηση και για τις επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής από την εφαρμογή του μνημονίου συνεργασίας με το Δ.Ν.Τ.
Συνεχίζουμε δυνατά, δίπλα στον πολίτη , διότι και εμπειρία διαθέτουμε και όρεξη για προσφορά αλλά και τη δυνατή ομάδα που θα καταφέρει να πετύχει το στόχο για την καλυτέρευση της ζωής μας.Είμαστε η ομάδα που θα κάνει τη ΔΥΝΑΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ .

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

ΔΥΝΑΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΡΑΚΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΡΓ. ΜΠΟΥΖΑ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ν.Ε.Τ.Π.και

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger