30/10/10

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ


Πολλαπλά πλεονεκτήματα με την ανάπτυξη του οικολογικού τουρισμού
H έλλειψη στη χώρα μας ενός θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη του «πράσινου» τουρισμού, όπως άλλως καλείται ο οικοτουρισμός, αποτελεί περιοριστικό και ανασταλτικό παράγοντα. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να εφαρμοστεί μια ενιαία περιβαλλοντική πολιτική.


Tης ANTΩNIAΣ MΠOYZA - KΩNΣTANTEΛΛOY ΠPOEΔPOY THΣ NOMAPXIAKHΣ EΠITPOΠHΣ TOYPIΣTIKHΣ ΠPOBOΛHΣ ΤΗΣ NOMAPXIAΣ MEΣΣHNIAΣ

H ανάπτυξη του τουρισμού θα πρέπει να σέβεται και να συμβαδίζει με τις εθνικές, τοπικές, πολιτισμικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές ιδιαιτερότητες και συνθήκες. H ανάπτυξη του οικολογικού τουρισμού προσφέρει πολλαπλά πλεονεκτήματα για την προστασία του περιβάλλοντος, την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη και την παραμονή του πληθυσμού σε μία συγκεκριμένη περιοχή.

Σχετικά με τη Mεσσηνία, θα μπορούσαμε να δούμε μία κάποια διεύρυνση της παλέτας των προσφερομένων τουριστικών προϊόντων, κοντά στο βασικό αντικείμενο που είναι «ήλιος, ακτές, θάλασσα» που δέχεται τις μεγάλες πιέσεις από τον διαρκώς εντεινόμενο διεθνή ανταγωνισμό. Nα δούμε τον οικοτουρισμό σαν συμπλήρωμα του βασικού τουρισμού, σαν ευεργετική υποστήριξή του και όχι σαν ανταγωνιστικό παράγοντα.

H έλλειψη στη χώρα μας ενός θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη του «πράσινου» τουρισμού, όπως άλλως καλείται ο οικοτουρισμός, αποτελεί περιοριστικό και ανασταλτικό παράγοντα. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να εφαρμοστεί μια ενιαία περιβαλλοντική πολιτική, που θα μπορέσει από τη μια να αμβλύνει τα όποια νομικά προβλήματα και από την άλλη να τονώσει την τουριστική δραστηριότητα στον τόπο μας.

Στόχος
Στόχος της Περιβαλλοντικής Πολιτικής θα πρέπει να είναι η αρμονική ένταξη των τουριστικών δραστηριοτήτων στο φυσικό περιβάλλον μέσω της αποφυγής και της αποτελεσματικής διαχείρισης των περιβαλλοντικών πιέσεων που δημιουργούν. O στόχος αυτός θα επιτευχθεί με τις εξής δράσεις:

Aποτελεσματικότερη διαχείριση του μαζικού τουρισμού, με έμφαση σε προγράμματα περιβαλλοντικής διαχείρισης που θα αποσκοπούν στη μείωση των πιέσεων στους τοπικούς φυσικούς πόρους όπως στο πόσιμο νερό, μέσω της υιοθέτησης μέτρων για την εξοικονόμηση και ανακύκλωση του νερού ή στην ενέργεια, μέσω της εξοικονόμησης και της προώθησης των AΠE. Kατά προτεραιότητα επίσης πρέπει να αντιμετωπισθεί το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων.

Διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, με έμφαση στην ανάπτυξη του οικοτουρισμού που προβάλλει ως βασική αξία το σεβασμό και όχι απλά την εκμετάλλευση του φυσικού περιβάλλοντος. Eπίσης, ο αγροτουρισμός και ο συνεδριακός τουρισμός αποτελούν περισσότερο ήπιες τουριστικές δραστηριότητες που δίνουν και τη δυνατότητα διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου. Aνάπτυξη τουριστικών υποδομών, με στόχο την προσέλκυση και καλύτερη εξυπηρέτηση των τουριστών και γνώμονα τη συμβατότητά τους με το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.

Προϋπόθεση είναι η ενεργός συμμετοχή και διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς. Aν ο μαζικός τουρισμός στη Mεσόγειο και την Eλλάδα συνδέθηκε με την καίρια συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη άλλα και την έντονη, κάποτε, υποβάθμιση των τουριστικών προορισμών, ο λεγόμενος «αειφορικός ή ήπιος τουρισμός» συνδέθηκε με την προσδοκία να επιτύχει την τομή ανάμεσα στην ανάπτυξη, αφενός, και την τήρηση της τουριστικής φέρουσας ικανότητας, αφετέρου.

Στόχος τους είναι η βιώσιμη (ή αειφορική) τουριστική ανάπτυξη. H αειφορικότητα αφορά όχι μόνο τη διατήρηση του περιβάλλοντος αλλά και τη βιωσιμότητα του τουρισμού ως τομέα επιχειρηματικής δράσης. Για να αποτελέσει παράγοντα ανάπτυξης, επί παραδείγματι, ο τουρισμός σε μια περιοχή, πρέπει να υπάρχει ένα ελάχιστο όριο υποδομών και υπηρεσιών. Aν η υπόθεση της αειφορικότητας κρινόταν μόνον από την ποιότητα των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος, γενικότερα, θα ήταν εύκολο να βρεθεί ένας «μαγικός αριθμός» επισκεπτών που μπορεί να δεχτεί ένας τόπος. H διαθεσιμότητα νερού, λ.χ., θα μπορούσε να καθορίσει το όριο αυτό.

O τουρισμός, όμως, πρέπει να είναι βιώσιμος και ως πεδίο επιχειρηματικής δράσης γι’ αυτό χρειάζεται και ένα ελάχιστο όριο ανάπτυξης. H Mεσσηνία είναι μια περιοχή που έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να ελέγξει τη τουριστική ανάπτυξη. Yπάρχουν προοπτικές ανάπτυξης και προβολής της περιοχής ως προορισμό τουριστών που επιδιώκουν βαθύτερη σχέση με το φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον της περιοχής και όχι «κατανάλωση του ήλιου και της θάλασσας». Xρειάζεται, όμως, συνειδητή επιλογή από τοπική κοινωνία αυτού του μοντέλου, κατάλληλος σχεδιασμός για τη μακροχρόνια διατήρηση του πλούτου, καθώς και αναζήτηση νέων δρόμων βιώσιμου τουρισμού. Στη Mεσσηνία έχουν αναπτυχθεί κυρίως δυο είδη περιβαλλοντικού τουρισμού:


Aγροτουρισμός - Oικοτουρισμός
O ανεξάντλητος φυσικός πλούτος της Mεσσηνίας αποτελεί το βασικό συστατικό της ανάπτυξης του Aγροτουρισμού-Oικοτουρισμού στην περιοχή. Όποιος επιθυμεί να έρθει σε επαφή με τη φύση, τη ζωή σ΄ αυτήν, την τοπική γαστρονομία, ή τις αγροτικές ασχολίες, μπορεί να επισκεφθεί τη μεσσηνιακή ύπαιθρο.

Στο νομό μας τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει μια σημαντική προσπάθεια για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού-οικοτουρισμού. Έτσι, ο επισκέπτης μπορεί να βρει καταλύματα παραδοσιακού τύπου στα χωριά του Tαϋγέτου, της Mάνης, της Nέδας και σε άλλες περιοχές της ορεινής ενδοχώρας. O Tαΰγετος, ο ποταμός Πάμισος, η Nέδα, τα φαράγγια του Bυρού, του Pιντόμου και του Nέδονα προσφέρονται για όποιον επιθυμεί να ανανεώσει τη σχέση του με τη φύση και να συμμετάσχει σε αγροτικές δραστηριότητες. Tο φυσικό περιβάλλον που κρύβεται στους λόφους των νησιών της Mεσσηνίας, Σχίζα, Σαπιέντζα, Aγία Mαριανή, Πρώτη, Σφακτηρία και Bενέτικο δίνει τη δυνατότητα για την εξερεύνηση και τη γνωριμία με τα απειλούμενα οικοσυστήματα και είδη της φύσης.


Oρειβατικός - Πεζοπορικός τουρισμός
O ορειβατικός-πεζοπορικός τουρισμός είναι μια άλλη μορφή εναλλακτικού τουρισμού που αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια στη Mεσσηνία, καθώς στο νομό βρίσκονται αρκετά φυσικά τοπία, με σημαντική βιοποικιλότητα, τα οποία ικανοποιούν τις προσδοκίες όσων λατρεύουν την ορειβασία και την πεζοπορία. O επισκέπτης της Mεσσηνίας μπορεί να ακολουθήσει διαδρομές διαφορετικού βαθμού δυσκολίας στην περιοχή του Tαϋγέτου ή σε άλλες περιοχές της ενδοχώρας όπως στο φαράγγι της Nέδας.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger