3/11/10

Η τουριστική βιομηχανία σε καιρούς Διαδικτύου


Το νέο περιβάλλον της ψηφιακής οικονομίας επιδρά άμεσα στη διαμόρφωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος.
Η τουριστική βιομηχανία επηρεάζεται σημαντικά από τις επαναστατικές αλλαγές που φέρνει η χρήση του Διαδικτύου. Επίσης, προσφέρονται μοναδικές ευκαιρίες για την υιοθέτηση νέων μεθόδων παραγωγής, την καλλιέργεια νέας επιχειρηματικής κουλτούρας και τη διεύρυνση της πελατειακής βάσης.
Αυτό συμπεραίνει, μεταξύ άλλων, πρόσφατη μελέτη που εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) σε συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΞΕΕ).
Η εν λόγω μελέτη ασχολείται με τον τρόπο όπου οι νέες τεχνολογίες επηρεάζουν τη ζήτηση των τουριστικών υπηρεσιών και τη λειτουργία των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, και ειδικότερα των μικρομεσαίων.
Η μελέτη εκπονήθηκε από τον επιστημονικό διευθυντή του ΙΤΕΠ, Κυριάκο Ρερρέ και τη Λέκτορα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ελεάνα Καφέζα.
Σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΤΕΠ, η υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών από τα ξενοδοχεία δημιουργεί, μεταξύ άλλων, ευκαιρίες για βελτίωση του παρεχόμενου επιπέδου υπηρεσιών στον πελάτη. Σε επίπεδο επιχείρησης παρέχει την ευχέρεια για μείωση των εξόδων μάρκετινγκ, άμεση ανταπόκριση και προσαρμογή των προμηθειών ανάλογα με την ζήτηση και τη μεγαλύτερη δυνατή προβολή με το μικρότερο δυνατό κόστος.
Η διαδικασία εφαρμογής των ΤΠΕ στα μικρά ξενοδοχεία συναντά εμπόδια που έχουν να κάνουν κυρίως με τη δυσκολία στην αλλαγή νοοτροπίας και την προσαρμογή του μάνατζμεντ στις απαιτήσεις του «ηλεκτρονικού επιχειρείν».
Στη νέα ψηφιακή εποχή μεταβάλλονται ουσιαστικά και οι καταναλωτικές προτιμήσεις των τουριστών. Ο τόπος και ο τρόπος εργασίας ταυτίζονται όλο και περισσότερο με τον τόπο και τον τρόπο ψυχαγωγίας. Ο σύγχρονος καταναλωτής εκφράζει τις προτιμήσεις του μέσα από το διαδίκτυο, γεγονός που μειώνει την ασυμβατότητα μεταξύ καθημερινότητας, εργασίας και ψυχαγωγίας.
Οι βασικές αιτίες παρακίνησης για ένα καινούριο ταξίδι διαφοροποιούνται σε σχέση με το παρελθόν. Ο νέος τύπος τουρίστα ενδιαφέρεται να ζήσει καινούριες εμπειρίες και να συμμετάσχει σε δημιουργικές ασχολίες. Τέλος, η ζήτηση για ειδικές μορφές τουρισμού αποδεικνύεται πως επηρεάζεται σημαντικότερα σε σχέση με το μαζικό τουρισμό κλασικού τύπου.

Πηγή: http://www.newsbeast.gr/

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger