17/1/11

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ - ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ


Με τη γνωστή συνταγή των προαποφασισμένων ενεργειών, εξελίσσεται η διαβούλευση για τον αναπτυξιακό νόμο, καθώς δεν φαίνεται να λαμβάνει κανείς σοβαρά υπόψη του, τις παρατηρήσεις του τουριστικού κόσμου.
Στη διαδικασία λοιπόν οριστικοποίησης του σχεδίου νόμου για τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο (Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή), διαπιστώνονται πλήθος σημείων, τα οποία δίνουν αντιαναπτυξιακό χαρακτήρα στο εν λόγω νομοσχέδιο και φυσικά φρενάρουν τους εν δυνάμει επενδυτές.
Ο Νέος Νόμος, σύμφωνα πάντα με το αρχικό σχέδιο, στηρίζει τις ενισχύσεις στις φορολογικές απαλλαγές.
Κάτι τέτοιο δεν συνδέεται με την αναπτυξιακή πορεία που θα έπρεπε να επιδιώκεται μέσω των κινήτρων αυτού του βασικού χρηματοδοτικού εργαλείου.
Πιο συγκεκριμένα, προτείνονται φορολογικές απαλλαγές για κάθε είδους επενδύσεις, εκτός από τις εξαιρέσεις που ορίζονται στο άρθρο 2.
Οι ενισχύσεις που δίνονται στον τομέα του τουρισμού αφορούν μόνο φορολογικές απαλλαγές οι οποίες όπως μπορεί κανείς εύκολα να αντιληφθεί τις περισσότερες φορές δεν έχουν καν εφαρμογή στις τουριστικές επιχειρήσεις.
Θα πρέπει να διατηρηθεί η ενίσχυση μέσω επιχορήγησης κεφαλαίου, όπως ίσχυε στον προηγούμενο Αναπτυξιακό Νόμο , ο οποίος είχε ξεκάθαρα ενισχύσει τον τουριστικό κλάδο.
Είναι επίσης αναγκαία η ξεκάθαρη τοποθέτηση των επενδυτικών σχεδίων ιδρύσεων και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων στις κατηγορίες των επενδυτικών σχεδίων που δύναται να επιδοτηθούν με επιχορήγηση κεφαλαίου.
Με το νέο Αναπτυξιακό Νόμο ο στόχος έπρεπε να είναι, η έτι περαιτέρω αναπτυξιακή προοπτική του τουριστικού τομέα , αλλά δυστυχώς απέναντι στον επιχειρηματικό κόσμο , υπάρχουν ώτα μη ακουόντων!

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger