5/4/11

Η Ν.Δ. ζητά "πόθεν έσχες" από το 1974 και μετά και "δήμευση" περιουσίας όσων αποδεδειγμένα παρανόμησαν


Πρόταση νόμου για τον έλεγχο του «πόθεν έσχες» όλων όσοι διετέλεσαν υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί και υφυπουργοί από το 1974 μέχρι και σήμερα εμφανίζεται η Ν. Δ. σε περίπτωση που η κυβέρνηση δεν αναλάβει σχετική πρωτοβουλία.
Ο εκπρόσωπος της Ν. Δ. Γιάννης Μιχελάκης ζήτησε από την κυβέρνηση να αναλάβει πρωτοβουλία και να συμφωνήσουν όλα τα κόμματα στην άμεση εφαρμογή της πρότασης, την οποία έχει καταθέσει προ πολλού ο Αντώνης Σαμαράς.
Η Ν. Δ. προτείνει τη σύσταση Επιτροπής Ελέγχου των Δηλώσεων «Πόθεν Έσχες», όσων διετέλεσαν υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί και υφυπουργοί από το 1974 ως σήμερα, όπως και τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των συζύγων και των τέκνων τους. Παράλληλα, ζητά η επιτροπή που θα συσταθεί να έχει αυξημένες εξουσίες και αρμοδιότητες για να μπορεί να ζητά και να λαμβάνει τα απαιτούμενα στοιχεία από οποιαδήποτε αρχή, υπηρεσία ή οργανισμό του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, χωρίς τη συναίνεση του ελεγχόμενου, ενώ θα υπάρξει και πλήρης συνεργασία με την ηγεσία της Δικαιοσύνης, με σκοπό τη σύσταση της επιτροπής από ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ανεξάρτητη και απρόσκοπτη λειτουργία της. Την ίδια ώρα η Ν. Δ. ζητά ο διενεργούμενες έλεγχος από την επιτροπή να ολοκληρωθεί και η σχετική έκθεση αποτελεσμάτων να συνταχθεί το αργότερο εντός του έτους από τη σύσταση της επιτροπής, ενώ τα αποτελέσματα θα κοινοποιούνται στη Βουλή και θα δημοσιεύονται στον Τύπο.
Χαρακτηριστικό εξάλλου είναι το γεγονός ότι η Ν. Δ. υποστηρίζει πως θα πρέπει νομοθετικά να παρασχεθεί η δυνατότητα στις αρμόδιες δημόσιες αρχές να προβαίνουν μέχρι και στη δήμευση της περιουσίας που ο ελεγχόμενος απέκτησε αδικαιολόγητα ή μη νόμιμα..

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger